Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-20 16:14:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik"

2017-03-20 15:28:29
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2017"

2017-03-20 15:28:14
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi ul. Wrzosowej, budowie kanalizacji deszczowej i przykanalików, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabla teletechnicznego - ul. Wrzosowa, gmina Świerklaniec, obręb Nowe Chechło, działki nr: 1039/214, 1630/236, 1632/236, 1035/260, 1688/228.

2017-03-20 15:08:15
Zarządzenie Nr 1063/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.03.2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Tarnowskie Góry obowiązkowej deratyzacji w roku 2017

2017-03-17 07:32:56
Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.03.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2017-03-16 12:09:38
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Osada Jana i Śródmieście – Centrum w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Słoneczników, Bytomskiej, Ogrodowej, Górniczej, Kard. S. Wyszyńskiego, T. Kościuszki, J. Korczaka i Ks. N. Bończyka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-03-15 10:25:14
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Pniowiec i Strzybnica w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Chemików, Jagodowej, Westerplatte, Poczty Gdańskiej, Borówkowej, Zagórskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-03-15 10:24:55
Informacja o błędach formalnych - konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017”

2017-03-14 11:15:22
Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek"

2017-03-09 12:00:31