Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
oferta mały grant TSUTW - 10 lat minęło

2017-04-28 12:48:11
Obwieszczenie IFXIII.747.8.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. dla zadania pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego".

2017-04-27 14:38:16
Zarządzenie Nr 1139/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów”

2017-04-27 14:08:14
Zarządzenie Nr 1138/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2017-04-27 14:07:28
Obieszczenie o wydanej decyzji nr 37/17 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy drogi ul. Wrzosowej, budowie kanalizacji deszczowej i przykanalików, przebudowie sieci elektroenergetycznej, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabla teletechnicznego - ul. Wrzosowa, gmina Świerklaniec, obręb Nowe Chechło, działki nr: 1039/214, 1630/236, 1632/236, 1035/260, 1688/228.

2017-04-26 11:30:14
Protokół z konsultacji społecznych w sprawie wejścia Gminy Tarnowskie Góry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim

2017-04-25 15:48:54
Zarządzenie Nr 1135/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.04.2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n. ,,Wyjazd na Turniej Półfinałowy i Finałowy o awans do II ligi Koszykówki Męskiej”

2017-04-25 12:31:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wygaszenia zezwolenia na usunięcie drzewa na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 70 przy ul. Opolskiej 22, 22a.

2017-04-24 09:57:22
rozstrzygniecie mały grant - Stowarzyszeniu Przyjaciół Tarnogórskiej Jedynki: Tu jest moje miejsce

2017-04-20 09:21:51
Rozstrzygnięcie Mały Grant - Organizacja IX Międzynarodowego Memoriału im. Stefana Karmelity oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka”

2017-04-14 09:39:30