Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. de Gaulle'a w Tychach (działki nr : 1260/32; 1253/32; 1177/32; 1135/32; 1344/32; 1254/32) oraz o zebranym materiale dowodowym.

2017-08-22 09:56:09
MKS Park Wodny - oferta Mały Grant - IV Międzynarodowy Miting Pływacki

2017-08-21 16:18:17
Obwieszczenie WOOŚ.4201.4.2016.AS2.21, WOOŚ.4201.4.2016.AS2.23 dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej lini kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".

2017-08-16 09:08:52
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.08.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” linii do produkcji srebra o węzeł elektrorafinacji metalu Dore’a na działce nr 434/8, obręb Żyglinek

2017-08-11 12:22:48
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11.08.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą organizacji ruchu istniejącego parkingu zakładowego znajdującego się na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17

2017-08-11 08:40:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego z funkcją lakierniczą w Tarnowskich Górach przy ul. Czereśniowej, na działce 2396/66, obręb Tarnowskie Góry

2017-08-08 13:03:06
Rozstrzygnięcie Mały Grant - "Letnie pociągi turystyczne na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych"

2017-08-03 12:19:09
Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Andersa 23 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek"

2017-08-02 14:44:39
Obwieszczenie o wydaniu na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Donieckiej 16D, Donieckiej 5G i F, Bałkańskiej 10D, Słoneczników 46G i 47B oraz odmowy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Saperów 24.

2017-08-02 12:06:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sklepu Lidl i wiaty na wózki z rozbudową i przebudową parkingu wraz z uzbrojeniem terenu oraz przebudową pylonu reklamowego

2017-08-01 11:06:17