Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydanym zezwoleniu na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Srebrnej 8 w Miasteczku Śląskim

2017-12-13 10:22:00
Obwieszczenie WOOŚ.4201.4.2016.AS2.38 wz dnia 7.12.2017r. w sprawie" Rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie".

2017-12-12 11:54:52
UKS Unia Strzybnica - Mały Grant - rozstrzygnięcie „Zmiana systemu ogrzewania budynku i zaplecza socjalno - sanitarnego”

2017-12-12 10:31:14
konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

2017-12-11 16:13:31
Obwieszczaenie nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.

2017-12-08 12:09:25
Obwieszczenie o wydanym zezwoleniu na usunięcie drzew rosnących przy ul. Francuskiej 28 i 32 oraz Słoneczników 53 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek"

2017-12-07 14:39:11
Zarządzenie Nr 1445/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/451/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

2017-12-05 14:12:24
Zarządzenie Nr 1444/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020

2017-12-05 14:10:45
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego

2017-12-05 13:34:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słoneczników 55

2017-12-05 09:36:54