Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika przy ul. Bytomskiej (w drodze nr 911), zarurowania rowu otwartego przydrożnego z budową przykanalików deszczowych oraz przebudową słupa napowietrznej sieci rozdzielczo – oświetleniowej n/n w sołectwie Orzech - Gmina Świerklaniec – na części działek nr : 865/6; 180/4.

2018-02-13 13:08:05
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018”

2018-02-12 15:27:33
rozstrzygnięcie - Sanus Vivere „Puchar Polski we Wspinaczce Sportowej”

2018-02-12 15:25:20
Zarządzenie Nr 1567/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.02.2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2018r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”

2018-02-12 11:06:10
Zarządzenie Nr 1566/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.02.2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2018r. programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”

2018-02-12 11:05:40
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2018

2018-02-09 07:25:01
Zarządzenie Nr 1541/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2018-02-08 13:24:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" w Tarnowskich Górach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew oraz ględzinach w dniu 5 marca 2018r.

2018-02-08 11:39:21
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi.

2018-02-06 13:34:38
Oferta - Mały Grant - KKS Tarnowskie Góry Memoriał K. Michalskiego i Sz. Łysika. Turniej kosza - XV edycja

2018-02-06 12:38:07