Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-23 14:43:48 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska w dniu 30 czerwca 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2017-06-23 14:39:57 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich w dniu 26 czerwca 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2017-06-23 13:13:12 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Głównej oraz zagospodarowanie terenu na kompleks sportowo - rekreacyjny w rejonie ul. Morcinka, Litewskiej i Sielanka w Tarnowskich Górach Beata Adamczak Publikacja artykułu
2017-06-23 11:53:59 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-06-23 11:53:08 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, w dniu 30 czerwca 2017 roku. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2017-06-23 11:52:53 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-06-23 11:52:00 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji ds. Edukacji Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2017-06-23 10:12:29 czerwiec / Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórskiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2017-06-23 10:11:06 czerwiec / Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzeleckiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynku na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2017-06-23 10:10:06 czerwiec / Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu