Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-14 10:47:37 Lista kandydatów spełniających wymagania konieczne / Wykaz numerów referencyjnych kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu konkursowym na stanowisko Referenta w Biurze Promocji Miasta (2 stanowiska) Sabina Kołodziej Publikacja artykułu
2017-12-13 15:27:38 2018 / UCHWAŁA NR XXX/342/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1 września 1939r., w których wykonano remont: elewacji, fundamentów, dachu lub wykonano roboty budowlane polegające na ich dociepleniu. Małgorzata Mrozek Skopiowano
2017-12-13 15:27:19 2018 / Uchwała Nr XIV/194/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Małgorzata Mrozek Skopiowano
2017-12-13 15:27:04 2018 / Uchwała Nr X/123/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Małgorzata Mrozek Skopiowano
2017-12-13 15:21:54 2018 / Uchwała Nr XXIX/331/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Małgorzata Mrozek Skopiowano
2017-12-13 15:16:07 2018 / Uchwała Nr XLIII/449/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Małgorzata Mrozek Publikacja artykułu
2017-12-13 15:03:31 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Miejskiego / Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 Agnieszka Wątorek Publikacja artykułu
2017-12-13 14:59:17 grudzień 2017 / Zarządzenie Nr 1465/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Agnieszka Wątorek Publikacja artykułu
2017-12-13 12:38:23 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich w dniu 15 grudnia 2017 r. Jacek Ogłodek Edycja artykułu
2017-12-13 12:19:48 grudzień 2017 / Zarządzenie Nr 1460/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.12.2017 rok w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w związku ze świętem przypadającym w sobotę. Grzegorz Żmijewski Publikacja artykułu