Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-16 13:20:59 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Wykonanie robót naprawczych dla Zadania nr 2 – Rybna w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II faza Sonia Simon Publikacja artykułu
2018-02-16 13:05:00 styczeń / Uchwała Nr XLVIII/497/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-02-16 12:45:10 uchwały zmnieniające / Uchwała Nr XLVIII/496/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-02-16 12:00:45 Rejestr Petycji / Petycja w sprawie organizacji strefy kibica MŚ 2018 w piłce nożnej w mieście Tarnowskie Góry. Katarzyna Brzozowska Edycja artykułu
2018-02-16 10:19:35 Nieruchomości, w tym przetargi / Plan wykorzystania zasobu Gminnego - sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych i lokalowych w roku 2017 Iwona Cuda Edycja artykułu
2018-02-16 09:57:13 luty / Zarządzenie Nr 1554/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.02.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-02-16 09:39:22 luty 2018 / Zarządzenie Nr 1575/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o." Sonia Simon Publikacja artykułu
2018-02-16 09:06:32 luty 2018 / Zarządzenie Nr 1572/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót naprawczych dla Zadania nr 2 – Rybna w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II faza” Sonia Simon Publikacja artykułu
2018-02-15 14:47:15 Redakcja serwisu / Redakcja serwisu Aleksandra Nigiel Edycja artykułu
2018-02-15 13:34:30 Rejestr Petycji / Petycja w sprawie organizacji strefy kibica MŚ 2018 w piłce nożnej w mieście Tarnowskie Góry. Katarzyna Brzozowska Edycja artykułu