Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-25 10:23:40 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia równej lub przekraczające kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry Agnieszka Wątorek Publikacja artykułu
2017-03-24 13:42:48 Unieważnienia postępowań o udzielenie zamówień / Remont budynków mieszkalno-usługowych Rynek 3 oraz Rynek 8-9 W Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-03-23 15:30:58 Nieruchomości niezabudowane / wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych w rejonie ul. Kopalnianej w Tarnowskich Górach Iwona Cuda Publikacja artykułu
2017-03-23 14:30:12 marzec / Zarządzenie Nr 1079 /2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.03.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Elżbieta Wójcik Publikacja artykułu
2017-03-23 13:31:38 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 29 marca 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2017-03-23 13:22:34 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska w dniu 29 marca 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2017-03-23 13:17:31 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27 marca 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2017-03-23 13:08:54 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Remont nawierzchni budynków komunalnych przy ul. Legionów 31-33, Sienkiewicza 8 oraz Strzeleckiej 28-30 w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-03-23 12:54:01 Marzec / Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Przy Parku/. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2017-03-23 12:52:31 Marzec / Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Alojzego Niedbały/. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu