Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 14:08:38 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Budowa parkingu przy ul. Morcinka w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach - II etap Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-04-28 12:48:11 Ogłoszenia i komunikaty / oferta mały grant TSUTW - 10 lat minęło Damian Stadler Publikacja artykułu
2017-04-28 10:23:50 Terminy posiedzeń Rad Dzielnic / Zebranie Rady Dzielnicy Opatowice w dniu 5 maja 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2017-04-28 10:21:42 Unieważnienia postępowań o udzielenie zamówień / Remont nawierzchni posesji budynków komunalnych przy ul. Legionów 31-33, Sienkiewicza 8 oraz Strzeleckiej 28-30 w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-04-28 09:49:28 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Remont nawierzchni posesji budynków komunalnych przy ul. Legionów 31-33, Sienkiewicza 8 oraz Strzeleckiej 28-30 w Tarnowskich Górach wraz z robotami towarzyszącymi Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-04-28 09:03:20 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, termomodernizacji i remontu budynków komunalnych przy ul. Grzybowej i Bocznej w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-04-27 14:38:16 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie IFXIII.747.8.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. dla zadania pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego". Czesław Kukla Publikacja artykułu
2017-04-27 14:08:14 Ogłoszenia i komunikaty / Zarządzenie Nr 1139/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów” Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2017-04-27 14:07:28 Ogłoszenia i komunikaty / Zarządzenie Nr 1138/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2017-04-27 14:06:32 kwiecień 2017 / Zarządzenie Nr 1139/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.04.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów” Kajetan Kansy Publikacja artykułu