Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-13 14:35:13 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia równej lub przekraczające kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych - oprogramowanie specjalistyczne Beata Adamczak Edycja artykułu
2017-10-13 14:13:08 Unieważnienia postępowań o udzielenie zamówień / Konkurs na: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla fragmentu ul. Piłsudskiego i Placu Wolności w Tarnowskich Górach Beata Adamczak Publikacja artykułu
2017-10-13 14:12:08 Konkursy / Opracowanie koncepcji architektonicznej dla fragmentu ul. Piłsudskiego i Placu Wolności w Tarnowskich Górach Beata Adamczak Edycja artykułu
2017-10-13 14:10:43 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Budowa placu zabaw w Tarnowskich Górach w rejonie ulic - Chopina - Kolorowej. Beata Adamczak Publikacja artykułu
2017-10-13 13:38:42 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Grzegorz Żmijewski Publikacja artykułu
2017-10-13 13:38:05 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Grzegorz Żmijewski Publikacja artykułu
2017-10-13 13:37:18 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Grzegorz Żmijewski Publikacja artykułu
2017-10-13 13:36:56 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Grzegorz Żmijewski Publikacja artykułu
2017-10-13 13:36:08 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Grzegorz Żmijewski Publikacja artykułu
2017-10-13 13:35:16 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Grzegorz Żmijewski Publikacja artykułu