Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-22 14:15:46 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Budowa placu zabaw w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Chopina-Kolorowej Katarzyna Dichta Edycja artykułu
2017-08-22 13:54:59 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Edycja artykułu
2017-08-22 13:52:07 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Budowa placu zabaw w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Chopina-Kolorowej Katarzyna Dichta Edycja artykułu
2017-08-22 12:44:07 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-08-22 09:56:09 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. de Gaulle'a w Tychach (działki nr : 1260/32; 1253/32; 1177/32; 1135/32; 1344/32; 1254/32) oraz o zebranym materiale dowodowym. Małgorzata Twardowska-Peteja Edycja artykułu
2017-08-22 09:54:56 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. de Gaulle'a w Tychach (działki nr : 1260/32; 1253/32; 1177/32; 1135/32; 1344/32; 1254/32) oraz o zebranym materiale dowodowym. Małgorzata Twardowska-Peteja Edycja artykułu
2017-08-22 09:46:54 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. de Gaulle'a w Tychach (działki nr : 1260/32; 1253/32; 1177/32; 1135/32; 1344/32; 1254/32) oraz o zebranym materiale dowodowym. Małgorzata Twardowska-Peteja Publikacja artykułu
2017-08-21 16:18:17 Ogłoszenia i komunikaty / MKS Park Wodny - oferta Mały Grant - IV Międzynarodowy Miting Pływacki Joanna Kaminska Publikacja artykułu
2017-08-21 10:26:39 Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna (AIG S.A.) / Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna (AIG S.A.) Grzegorz Żmijewski Edycja artykułu
2017-08-21 10:24:36 Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna (AIG S.A.) / Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna (AIG S.A.) Grzegorz Żmijewski Edycja artykułu