Komisja ds. BUDŻETU, ROZWOJU MIASTA i OCHRONY ŚRODOWISKA do dnia 28 września 2011r.  

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji Komisja ds. BUDŻETU, ROZWOJU MIASTA i OCHRONY ŚRODOWISKA
Symbol Kds.BRMiOŚ
Przewodniczący Feliks KOWALSKI
Zastępca Marek JAWORSKI

Sekretarz

----------------
Członkowie Komisji

Franciszek HERMAN                                                                      Andrzej KOMENDERSKI
Krzysztof ŁOZIŃSKI
Franciszek NOWAK                                                                   Tomasz OLSZEWSKI                                                                         Krzysztof SZNAJDER                                                                         Janusz ŚNIETKA

                                                                                                     

Zakres działania - wnioskowanie procedury uchwalania budżetu;
- opiniowanie projektu budżetu;
- bieżąca analiza gospodarki finansowej gminy;
- opiniowanie propozycji zmian w budżecie;
- współpraca w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dbałość o ich prawidłowe wydatkowanie (szczególnie Fundusz Spójności);
- rozpatrywanie i opiniowanie w sprawach dotyczących gospodarki miejskiej, kierunków rozwoju miasta, infrastruktury komunalnej i planów zagospodarowania przestrzennego;
- analizowanie problematyki prywatyzacji i komunalizacji oraz spraw majątkowych miasta;
- opiniowanie spraw dotyczących środowiska naturalnego, gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami;
- opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 
Liczba odwiedzin : 207
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Monika Solinger
Osoba odpowiedzialna za informację : 249
Czas wytworzenia: 2011-10-03 12:25:49
Czas publikacji: 2011-10-03 12:25:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak