Zarządzenie Nr 1396/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.11.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 

 

 

Załączniki

1396.pdf

Data: 2017-11-14 10:55:24 Rozmiar: 3.09M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 149
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Krus
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Krus
Czas wytworzenia: 2017-11-14 10:44:36
Czas publikacji: 2017-11-14 10:44:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak