Wersja archiwalna

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie projektowe nr 2 - rejony ul. Spacerowej, Pastuszki, Grodzkiej w Tarnowskich Górach 

 

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

- termin składania ofert upływa dnia 16.05.2018 r. godz: 10:00

- otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2018 r. godz: 10:15

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Data: 2018-04-26 13:24:36 Rozmiar: 267.44k Format: .pdf Pobierz

SIWZ

Data: 2018-04-26 13:24:36 Rozmiar: 437.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - OPZ

Data: 2018-04-26 13:24:36 Rozmiar: 2.96M Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 8a do SIWZ - Umowa_ul. Spacerowa

Data: 2018-04-26 13:24:36 Rozmiar: 205.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 8b do SIWZ - Umowa_ul. Pastuszki

Data: 2018-04-26 13:24:36 Rozmiar: 205.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 8c do SIWZ - Umowa_ul. Grodzka

Data: 2018-04-26 13:24:36 Rozmiar: 207.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 3 do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Data: 2018-04-26 13:24:36 Rozmiar: 24.99k Format: .docx Pobierz

Zezwolenie na dysponowanie nieruchomością - Wzór

Data: 2018-04-26 13:24:36 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Informacja o pytaniach i odpowiedziach (nr 1)

Data: 2018-05-09 14:41:51 Rozmiar: 138.37k Format: .pdf Pobierz

Informacja o zmianie treści SIWZ (nr 1)

Data: 2018-05-10 12:30:26 Rozmiar: 435.6k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data: 2018-05-10 12:30:26 Rozmiar: 123.78k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-16 11:08:37 Rozmiar: 292.78k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 321
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Sonia Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Sonia Simon
Czas wytworzenia: 2018-04-26 13:24:36
Czas publikacji: 2018-05-16 11:08:37
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-31