Wersja archiwalna

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej w Świerklańcu – działka nr 743/6, części działek nr 717/17, 218/7, 742/6. 

 
 

                                                                                                            Tarnowskie Góry, dn. 06.12.2018 r. .

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

GA.6733.8.2018

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 

zawiadamiam, że

 

została wydana decyzja nr 6/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego  na budowie centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej w Świerklańcu – działka nr 743/6, części działek nr 717/17, 218/7, 742/6.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Urbanistyki tut. Urzędu (ul. Sienkiewicza 2, pokój 51, I piętro, tel. 032 39 33 732) w godzinach pracy Urzędu.

                                                                            

 

 

 

                                                                                     Z up. Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

                                                                                              Naczelnik Wydziału Urbanistyki

                                                                                                  Tomasz Trzcionkowski

                                                                                                                                                                                              

 

 

 
Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Twardowska-Peteja
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Twardowska-Peteja
Czas wytworzenia: 2018-12-06 15:35:12
Czas publikacji: 2018-12-06 15:40:06
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-21