„Termomodernizacja placówek oświatowych – etap II” 

 

 UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

- Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2019 r. godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert nastąpi dnia 20.02.2019 r. godz. 10:15

 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 457.46k Format: .pdf Pobierz

SIWZ

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 1.32M Format: .doc Pobierz

Załączniki nr 8a-8g do SIWZ - OPZ (cz.1-7)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 1.08M Format: .zip Pobierz

Dokumentacja techniczna i przedmiary (Cz.1)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 39.29M Format: .7z Pobierz

Dokumentacja techniczna i przedmiary (Cz.2)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 30.35M Format: .7z Pobierz

Dokumentacja techniczna i przedmiary (Cz.3)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 46.5M Format: .7z Pobierz

Dokumentacja techniczna i przedmiary (Cz.4)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 34.8M Format: .7z Pobierz

Dokumentacja techniczna i przedmiary (Cz.5)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 6.45M Format: .7z Pobierz

Dokumentacja techniczna i przedmiary (Cz.6)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 6.28M Format: .7z Pobierz

Dokumentacja techniczna i przedmiary (Cz.7)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 30.23M Format: .7z Pobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy (Cz.1-7)

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 324.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 10a do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Data: 2019-01-30 15:07:11 Rozmiar: 732.45k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie Nr 540026692-N-2019

Data: 2019-02-11 14:22:04 Rozmiar: 197.51k Format: .pdf Pobierz

Informacja o zmianie treści SIWZ (Nr 1)

Data: 2019-02-11 14:22:04 Rozmiar: 273.43k Format: .pdf Pobierz

Informacja o pytaniach i odpowiedziach (nr 1)

Data: 2019-02-13 15:25:40 Rozmiar: 739.27k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 701
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Sonia Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Sonia Simon
Czas wytworzenia: 2019-01-30 15:07:11
Czas publikacji: 2019-02-13 15:25:40
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-07