Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy drogi z jezdnią i chodnikiem (ul. Ceramiczna) oraz drogi dojazdowej do istniejących posesji, budowy kanału deszczowego i przykanalików deszczowych- ul. Ceramiczna; ul. C. K. Norwida oraz ul. Dworcowa w Miasteczku Śląskim – działki nr : 1001/61 (część); 1771/62 (część); 1006/68; 1002/37; 1766/62; 1005/62; 1770/62; 1779/63; 1794/63; 1801/64; 1809/65; 1812/66; 1819/66; 1820/67; 1833/68; 1838/19 (część); 3123/20; 1642/19; 3177/20; 1811/66; 1946/24; 1942/24; 1834/68; 2069/19; 1402/19 (część); 1412/8 (część); 3178/20; 1404/20; 1406/20; 1408/21 (część).

2018-07-16 13:00:53
oferta mały grant - Stowarzyszenie Wrazidlok - IV Konwentykiel Ci wspaniali Ślązacy

2018-07-13 11:29:09
Oferta Mały Grant Strzybniczanka - udział w ME w szachach

2018-07-13 09:13:02
przyznanie dotacji na zadanie ZHP - Udział reprezentacji Hufca ZHP Tarnowskie Góry w Zlocie na stulecie ZHP

2018-07-12 15:52:00
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4201.6.2016.AS3.31 z dnia 28.06.2018r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo-odcinek realizacyjny-stacja Chorzów Batory-granica województw śląskie/łódzkie".

2018-07-04 10:08:46
Protokoły z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Tarnowskie Góry na 2019r.

2018-07-04 09:38:42
oferta mały grant - Stowarzyszenie Trasy Rowerowe - utrzymanie infrastruktury sieci tras rowerowych w Tarnowskich Górach

2018-07-03 11:14:02
przyznanie dotacji na realizację zadania pn. „IV Tarnogórski Rajd Rowerowy – Rowerem prze Alpy”

2018-07-03 11:03:14
oferta ZHP - mały grant - Udział reprezentacji Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej w Zlocie na Stulecie ZHP w Gdańsku

2018-07-02 12:14:51
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica.

2018-06-20 08:05:08