Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1727/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.05.2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Promocja aktywnego trybu życia na terenie Gminy Tarnowskie Góry przy organizacji X Memoriału im. Stefana Karmelity oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka”

2018-05-23 13:48:35
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2018 pn. „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”

2018-05-23 10:44:01
Zarządzenie Nr 1719/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.05.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej

2018-05-21 12:15:57
Zarządzenie Nr 1718/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.05.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja półkolonii w okresie wakacji

2018-05-21 12:15:21
Zarządzenie Nr 1700/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07.05.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020

2018-05-18 13:05:12
Oferta mały grant - TS Gwarek - Sportowy piknik rodzinny

2018-05-18 11:05:03
Zarządzenie Nr 1705/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.05.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja rodzinnych imprez o charakterze profilaktycznym

2018-05-15 12:59:16
Oferta Mały Grant - Ósemka - Memoriał S.Karmelity

2018-05-14 16:28:50
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "GWAREK"

2018-04-25 15:39:17
Zarządzenie Nr 1683/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.04.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

2018-04-24 09:37:15