Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta - mały grant - Puchar Polski we wspinaczce

2019-02-15 12:59:26
Informacja Nr. GL.ZUZ.3.421.210.2018.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2019-02-14 11:40:59
Informacja Nr. GL.ZUZ.3.421.199.2018.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2019-02-14 11:39:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

2019-02-14 10:10:07
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica.

2019-02-14 08:47:25
oferta mały grant - UKS Gwiazda - Finał Mistrzostw Śląska Młodziczek w piłce siatkowej kobiet

2019-02-13 19:53:54
Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Turniej kosza – edycja XVI”

2019-02-12 10:35:59
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2019r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2019-2023”

2019-02-12 09:11:17
Informacja o wszczęciu postępowania Nr Gl.ZUZ.3.421.197.2018.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.

2019-02-11 11:54:15
Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.314.2018.BS w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych.

2019-02-11 11:51:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert

2019-02-08 11:15:57
Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry

2019-02-08 09:24:39
Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.421.200.2018.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych wylotem W13 do urządzenia wodnego w Tarnowskich Górach.

2019-02-07 15:19:56
Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.02.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego “Wydarzenia kulturalne w roku 2019”

2019-02-05 11:27:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne – budowa placu do zbierania złomu, w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83, na działce nr 433/25.

2019-01-31 10:37:33
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019

2019-01-30 13:05:11
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2019”

2019-01-28 13:28:14
Mały grant-oferta – memoriał K. Michalskiego …

2019-01-28 11:45:54
Oferta mały grant KORIS

2019-01-25 08:09:51
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.01.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

2019-01-21 10:58:42