Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert

2019-02-08 11:15:57
Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry

2019-02-08 09:24:39
Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.421.200.2018.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych wylotem W13 do urządzenia wodnego w Tarnowskich Górach.

2019-02-07 15:19:56
Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.02.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego “Wydarzenia kulturalne w roku 2019”

2019-02-05 11:27:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne – budowa placu do zbierania złomu, w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83, na działce nr 433/25.

2019-01-31 10:37:33
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019

2019-01-30 13:05:11
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2019”

2019-01-28 13:28:14
Mały grant-oferta – memoriał K. Michalskiego …

2019-01-28 11:45:54
Oferta mały grant KORIS

2019-01-25 08:09:51
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.01.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

2019-01-21 10:58:42