Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej

2019-01-17 13:12:27
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2019-01-15 14:16:46
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.01.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2019-01-09 11:59:03
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Halowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie kobiet U - 21”

2019-01-07 16:39:40
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.01.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2019”

2019-01-03 13:12:25
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej w roku 2019

2018-12-27 15:57:00
Oferta małego grantu na 2019 Halowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie kobiet U-21

2018-12-27 15:45:20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Odnowienie obchodów tradycji górniczych w Tarnowskich Górach”

2018-12-27 12:19:56
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2018-12-24 12:39:50
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2018-12-24 12:38:44