Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - ulica Sielanka

2011-08-03 14:29:13
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - ulica Bałtycka, Łanowa

2011-08-03 14:27:29
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - ulica Krakowska i Tylna

2011-08-03 14:25:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie statutu Gminy Tarnowskie Góry

2011-05-16 13:06:49
BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY , URZĄD MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań słuchu u 10 – latków (około 466 dzieci) z terenu miasta Tarnowskie Góry

2009-10-21 11:48:54
Informacja w/s terminów posiedzeń Zarządu Dzielnicy REPTY ŚLĄSKIE

2009-10-08 08:59:14
Ogłoszenie Komisji Konkursowej o brakach formalnych ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

2009-03-11 15:21:11
Postanowienie nr 1249/2008 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2008r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 1106/2008 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.07.2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży

2008-10-03 14:58:52
Obwieszczenie Burmsitrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 czerwca 2008r dotyczy określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

2008-07-17 12:02:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 czerwca 2008r dotyczy ustalenia wysokości stawki procentowej opłatyy adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku ze stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastuktury technicznej.

2008-07-17 11:57:34