Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie gminy Tarnowskie Góry za rok 2017

2018-12-14 13:07:20
Raport z wykonania programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry za lata 2016-2017

2018-09-12 09:54:16
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry - aktualizacja

2018-08-07 12:55:31
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2017 rok

2018-03-05 13:01:49
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2018

2018-02-14 14:04:08
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Tarnowskie Góry za rok 2016

2017-05-15 12:25:10
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2017 rok

2017-03-14 10:35:33
Wieloletni Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2017 – 2020

2017-03-14 10:34:45
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2016 rok

2017-03-14 10:32:52
Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021

2016-11-21 13:16:18
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry za lata 2014-2015

2016-11-10 09:04:26
Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do 2022

 

2016-09-06 08:24:44
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry

2016-05-30 12:20:55
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Tarnowskie Góry za rok 2015

2016-05-13 14:37:38
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Tarnowskie Góry za rok 2014

2016-05-11 09:53:36
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Tarnowskie Góry za rok 2013

2016-05-11 09:52:52
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2015 rok

2016-03-17 11:07:16
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2016

2016-03-11 14:35:32
Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry - aktualizacja

2015-11-27 14:12:34
Konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2016

2015-10-16 10:56:14
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2015

2015-04-03 09:43:12
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2014 rok

2015-04-03 09:41:52
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2015 rok

2015-04-03 09:28:13
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry za lata 2012-2013

2014-11-03 10:56:47
Informacja o realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2010-2014

2014-02-28 10:38:43
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi za rok 2013

2014-02-28 10:36:58
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2013

2014-02-27 09:39:05
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2014

2014-02-27 09:33:47
Sprawozdanie z realizacji Programu Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi za rok 2012

2013-04-10 14:21:30
Wieloletni Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2013-2016

2013-02-14 13:19:59
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2013

2013-02-14 13:19:01
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2012

2013-02-14 13:18:03
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry za lata 2010-2011

2012-10-02 10:06:15
Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

2012-10-02 10:04:44
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2012-06-20 09:54:18
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032

2012-06-20 09:50:08
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011

2012-04-19 09:33:53
Program wspołpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

2012-04-19 09:32:47
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2011

2012-03-07 10:51:00
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2012

2012-03-07 10:43:04
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Tarnowskie Góry za lata 2009-2010

2011-04-05 15:07:04
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2011

2011-02-16 14:05:50
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010

2011-02-16 14:04:33
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tarnowskie Góry na lata 2009-2015

2010-12-10 10:42:36
Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2015

2010-10-29 14:53:16
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry za lata 2008-2009.

2010-06-24 12:16:54
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2009

2010-04-01 13:50:06
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2008

2010-04-01 13:48:05
Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2010r.

2010-02-09 13:42:46
Program współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

2009-11-24 09:07:40