Informacja dla osób niesłyszących  

 
 

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą. 
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
•    Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Burmistrza Miasta (Tarnowskie Góry, ul.Rynek 4, pokój nr 18, Tel.[32] 39-33-605) w godzinach pracy Urzędu zamiar skorzystania z tłumacza.
•    Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
•    Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?
•    Wypełnić formularz zgłoszeniowy  i przesłać go mailem na adres: sekretariat@tarnowskiegory.pl lub faksem na nr: (32) 39-33-602 (formularz do pobrania)
•    Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (32) 39-33-605. 

Załączniki

Formularz

Data: 2012-04-19 15:32:53 Rozmiar: 0 Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2802
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Niesłony
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Niesłony
Czas wytworzenia: 2012-04-19 15:33:00
Czas publikacji: 2016-11-15 22:41:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak