Ochotnicza Straż Pożarna "Florian" w Strzybnicy 

 
 
Ochotnicza Straż Pożarna "Florian" w Strzybnicy
Władze

Prezes - Jan Ozga
Naczelnik - Marcin Orawiec
Sekretarz - Marcin Skornia
Skarbink - Rafał Krzak
Gospodarz - Wojciech Mośny
Członek Zarządu - Jan Panońko
                          
Krzysztof Rzeźniczek

Adres 42-609 Tarnowskie Góry, ul. Kościelna 85
Telefon  32 4500676
Informacje dodatkowe Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.
Celem stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 

Liczba odwiedzin : 1948
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Czas wytworzenia: 2012-02-09 10:37:03
Czas publikacji: 2017-02-22 10:10:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak