Ochotnicza Straż Pożarna w Pniowcu 

 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Pniowcu
Władze

Prezes - Jan Wolnik
Wiceprezes/Naczelnik - Mateusz Kandzia
Zastępca Naczelnika - Krzysztof Bursig
Sekretarz - Sylwester Glombik
Skarbnik - Bogusław Zyzik
Gospodarz -Tomasz Franke
Członek Zarządu - Henryk Wolnik

Kronikarz - Waldemar Wojtyra

Adres 42-609 Tarnowskie Góry, ul. Druha Ignacego Sowy 4
Telefon 32 284-23-51
Informacje dodatkowe Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.
Celem stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 

Liczba odwiedzin : 1834
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Czas wytworzenia: 2012-02-09 10:27:42
Czas publikacji: 2017-02-22 10:13:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak