Ochotnicza Straż Pożarna w Reptach Śląskich 

 
 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Reptach Śląskich
Władze

Prezes - Jan Ignasiak
Wiceprezes/Naczelnik - Gabriel Wypich
Zastępca Naczelnika - Marian Białas
Sekretarz - Dawid Lis
Skarbnik - Elżbieta Białas
Gospodarz - Jacek Skutela
Kronikarz - Sandra Tkocz
Członek Zarządu - 

Adres 42-603 Tarnowskie Góry, ul. Długa 10
Telefon 32 285-11-21
Informacje dodatkowe Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.
Celem stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 

Liczba odwiedzin : 771
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Czas wytworzenia: 2016-12-14 13:03:39
Czas publikacji: 2017-02-22 10:13:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak