Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowskich Górach 

 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowskich Górach
Władze

Prezes - Krzysztof Wachowiak
Wiceprezes - Radosław Chojnacki
Naczelnik - Radosław Chojnacki
Sekretarz - Henryk Plaza
Skarbnik - Andrzej Lorenczyk
Gospodarz - Adam Tobór
Członek Zarządu- Piotr Krężel, Michał Dudek

Adres 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 34, 
Telefon  
Informacje dodatkowe Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.
Celem stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowskich Górach prowadzi jedynie działalność szkoleniowo-prewencyjną.

 

 

Liczba odwiedzin : 1678
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Gesner-Gotszlich
Czas wytworzenia: 2012-02-09 10:35:37
Czas publikacji: 2017-02-22 09:25:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak