Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Remont budynków niemieszkalnych przy ul. Karola Miarki 6 oraz ul. Powstańców Śląskich 13 w Tarnowskich Górach

2019-02-19 13:40:58
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.

2019-02-12 12:12:03
Remont budynków mieszkalnych przy ul. Karola Miarki 5 oraz ul. Górniczej 26 w Tarnowskich Górach

2019-02-06 14:46:31
„Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany”

2019-02-01 12:18:53
Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnowskie Góry

2019-01-30 13:06:16
Wykonanie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Tarnowskich Górach - Strzybnicy

2019-01-25 11:42:45
"Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach”

2018-08-27 16:07:59
Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu komputerowego i mebli oraz dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w ramach projektu „Żłobek szansą na powrót do pracy” - dotyczy części nr 6

2018-08-10 14:09:28