Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola planowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w dniach 10.01.2019r. do 24.01.2019r. dot. oceny zgodności wykorzystania środków finansowych w trakcie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach".

2019-02-06 12:46:50
Kontrola planowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w dniach 10.01.2019r. do 23.01.2019r. dot. oceny zgodności wykorzystania środków finansowych w trakcie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach".

2019-02-06 12:44:31
Kontrola planowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w dniach 02.01.2019r. do 21.01.2019r. dot. oceny zgodności wykorzystania środków finansowych w trakcie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach".

2019-02-06 12:42:08
Kontrola planowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w dniach 02.01.2019r. do 15.01.2019r. dot. oceny zgodności wykorzystania środków finansowych w trakcie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach".

2019-02-06 12:39:50
Kontrola planowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w dniach 02.01.2019r. do 04.01.2019r. dot. oceny zgodności wykorzystania środków finansowych w trakcie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach".

2019-02-05 15:38:34
Kontrola planowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w dniach 20.12.2018r. do 03.01.2019r. dot. oceny zgodności wykorzystania środków finansowych w trakcie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach".

2019-02-05 15:28:13
Kontrola planowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w dniu 17.10.2018r. dot. prawidłowości zachowania trwałości projektu nr RPSL.11.01.01-24-01GG/16 pn. "Trzy czte-ry do przedszkola start - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Tarnowskie Góry".

2019-02-05 14:17:18
Okresowa kontrola problemowa przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w dniach 15.10.2018r. do 26.10.2018r. dot. sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez strażników miejskich czynności służbowych w ramach ustawowych uprawnień.

2019-02-05 13:09:24
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Lublińcu w dniu 07.08.2018r. w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.

2019-02-04 13:41:43
Kontrola przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w dniach 20.09.2018r. do 24.10.2018r. dot. gospodarowania środkami dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadanie ustawowo zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2019-02-04 12:27:17