Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach - Zarządzanie zielenią miejską

2017-08-08 12:40:29
wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli- Delegatura w Katowicach z kontroli przymusowego kierowania osób uzleżnionych od alkoholu na leczenie odwykowe i uwzględnienie zastrzeżeń zgłoszonych przez Gminę do wystąpienia pokontrolnego

2016-04-19 13:51:00
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli 2013 - Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym

2013-09-30 12:22:31
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli z Delegaturą w Katowicach w zakresie usuwania drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowania pozyskanego drewna (od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2012r.)

2013-02-08 13:04:40
Wystąpienie pokontrolne - kontrola NIK przeprowadzona w dniach 13 września do 26 października 2011r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, za okres od 1 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2011r.

2012-01-20 12:00:50
Protokół kontroli NIK przeprowadzonej w dniach 13 września do 26 października 2011r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, za okres od 1 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2011r.

2011-11-09 12:32:13
Protokół kontroli NIK z dnia 26.06.2009r. w zakresie stosowania przez gminę ulg w spłacie zobowiązań podmiotów działających na jej terenie w latach 1998-2008r.

2009-09-02 13:32:02
Wystąpienie pokontrolne kontroli NIK z dnia 22 lipca 2009r.

2009-08-24 13:15:51
Protokół kontroli NIK przeprwoadzonej w Urzędzie Miejskim w zakresie stosowania przez Gminę ulg w spłacie zobowiązań podmiotów działających na jej terenie w latach 1998-2008

2009-07-17 14:06:33
Protokół kontroli w przedmiocie "Kontrola prawidłowości sprzedaży przez Gminę Tarnowskie Góry udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach".

2008-07-17 14:34:31