Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Tarnowskie Góry za okres od 01.01.2012r. do 21.10.2016r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

2016-12-20 11:36:05
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Tarnowskie Góry za okres od 01.01.2008r. do 18.01.2013r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

2013-04-30 11:46:58
Wystąpienie pokontrolne z kontroli RIO przeprowadzonej w dniach 14 maja do 11 lipca 2008r.

2008-09-19 15:04:22
Protokół kontroli RIO przeprowadzonej w dniach 14 maja-11 lipca 2008r.

2008-09-16 14:58:25
Protokół kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Tarnowskie Góry przeprowadzonej w dniach od 18 marca do 14 maja 2004 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

2008-07-17 14:55:08
Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.07.2004r.

2008-07-17 14:50:27
Protokół kontroli doraźnej sprawdzającej w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych Miasta Tarnowskie Góry przeprowadzonej w dniach od 6 do 9 maja 2008 r.

2008-07-17 14:49:28