ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY TARNOWSKIE GÓRY 

 
 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry na podstawie uchwały Nr L/510/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Gmina Tarnowskie Góry zamierza wyemitować w latach 2014-2016, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

 

Załączniki

Zal.1 Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Data: 2014-01-21 12:29:56 Rozmiar: 229.17k Format: .pdf Pobierz

Wykaz poręczeń Miasta Tarnowskie Góry

Data: 2014-02-06 14:08:38 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Informacja

Data: 2014-03-26 14:28:59 Rozmiar: 30.74k Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 9

Data: 2014-03-06 14:22:15 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 8

Data: 2014-03-06 08:45:47 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 7

Data: 2014-02-25 09:19:41 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 6(ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT)

Data: 2014-02-14 13:46:49 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 5

Data: 2014-02-13 13:04:03 Rozmiar: 39.51k Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 4

Data: 2014-02-13 13:03:37 Rozmiar: 400.63k Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 3

Data: 2014-02-10 14:14:45 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 2

Data: 2014-02-06 14:12:24 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedź nr 1

Data: 2014-02-06 14:11:53 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Zestawienie posiadanych przez Gminę akcji i udziałów

Data: 2014-02-06 14:09:59 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Zestawienie kredytów i pożyczek

Data: 2014-02-06 14:09:21 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Zmiana zał.1 (Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych)

Data: 2014-01-24 14:13:27 Rozmiar: 1.74M Format: .pdf Pobierz

Zal.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Data: 2014-01-21 12:33:03 Rozmiar: 0 Format: .docx Pobierz

Uchwała Nr I/7/2002 RM w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Skarbnika Miasta

Data: 2014-01-22 13:36:33 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Data: 2014-01-22 13:34:39 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie z US o niezaleganiu w płatnościach podatku Urząd Miejski

Data: 2014-01-22 13:30:57 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie z US z niezaleganiu w płatnościach podatku dla Gminy

Data: 2014-01-22 13:29:55 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek

Data: 2014-01-21 12:46:31 Rozmiar: 148.75k Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Data: 2014-01-21 12:45:50 Rozmiar: 288.99k Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie o NIP Urzędu Miejskiego

Data: 2014-01-21 12:44:54 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie o NIP Gminy Tarnowskie Góry

Data: 2014-01-21 12:44:29 Rozmiar: 95.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr L/510/2013 RM w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych

Data: 2014-01-21 12:43:23 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 4100/IV/165/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Miasta Tarnowskie Góry Obligacji Komunalnych

Data: 2014-01-21 12:39:10 Rozmiar: 0 Format: .pdf Pobierz

Zal.4 Oświadczenie

Data: 2014-01-21 12:34:45 Rozmiar: 0 Format: .docx Pobierz

Zal.3 Formularz cenowy

Data: 2014-01-21 12:33:28 Rozmiar: 0 Format: .xlsx Pobierz

Zarządzenie Nr 1025/2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Data: 2014-04-09 11:06:35 Rozmiar: 43.95k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1240
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szydło
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szydło
Czas wytworzenia: 2014-07-14 13:52:17
Czas publikacji: 2014-07-14 13:52:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak