Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1544/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2018-01-30 15:12:50
Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

2017-12-13 15:03:31
Polecenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07.11.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzedu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2017-11-08 09:27:16
Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący od dnia 04.08.2017 r.

2017-08-18 08:00:10