Stanowisko ds. BHP i PPOŻ (BHP) 

 
 

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ (BHP)

Główny Specjalista ds. BHP i PPOŻ: 

Adres:

      Dariusz Zok

      ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 9

Telefony:

     32-3933798

e-mail:

     bhp@um.tgory.pl

   
Zakres działania:

     1. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.

     2. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu.

     3. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej  wypadków.

     4. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

     5. Opiniowanie szczegółowych instrukcji BHP dotyczących stanowisk pracy.

     6. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładową organizacją zawodową w sprawach BHP, udział w konsultacjach z zakresu BHP.

     7. Nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu.

     8. Prowadzenie niezbednej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

     9. Prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników.

     10. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz przedmiotami dokonującymi konserwacji i remontu urządzeń przeciwpożarowych.

 

Liczba odwiedzin : 1598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Dariusz Zok
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Zok
Czas wytworzenia: 2013-12-27 07:43:41
Czas publikacji: 2018-01-16 10:45:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak