Wydział Informatyki (I) 

 
 
Wydział Informatyki (I)
Adres:     Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2
Telefony:

    032-39-33-650, 651, 766

Naczelnik:       Sławomir Niesłony
e-mail:

informatyka@um.tgory.pl

 

 

Zakres działania:

1.Administrowanie informatycznym systemem sieciowym Urzędu oraz jego zabezpieczanie.

2.Administrowanie systemami informatycznymi funkcjonującymi w Urzędzie.

3.Nadzór nad techniczną infrastrukturą informatyczną Urzędu.

4. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu.

5.Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego.

6.Prowadzenie spraw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

7.Prowadzenie spraw należących do Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

8.Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

9.Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci teleinformatycznej.

10.Obsługa techniczna i programowa serwerów obsługujących: stronę internetową Urzędu Miejskiego, system kadrowo-płacowy, system księgowy, system podatkowy, pocztę elektroniczną, system DocFlow, e-Urząd, USC, Pesel, Intranet, backup, BIP Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Gminy.

11.Obsługa techniczna i programowa serwera obsługującego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy.

12.Prowadzenie ewidencji środków trwałych sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

13.Uzgadnianie z Sekretarzem Miasta zmiany lokalizacji danego zestawu komputerowego.

14.Prowadzenie spraw związanych z likwidacją sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci teleinformatycznej.

15.Wnioskowanie do naczelników wydziałów/kierowników biur/osób na samodzielnych stanowiskach pracy o dokonanie aktualizacji posiadanych zbiorów danych osobowych.

16.Obsługa wyborów i referendów pod kątem informatycznym.

17.Archiwizowanie baz danych zlokalizowanych na serwerach Urzędu.

18.Archiwizowanie danych wytworzonych i zgromadzonych na serwerach Urzędu przez poszczególne komórki organizacyjne.

19.Nadzór nad informatyzacją Urzędu i współpraca w tym zakresie z wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

20.Archiwizowanie nie później niż na koniec roku obrotowego treści ksiąg rachunkowych wytworzonych przez Wydział Finansowy w systemie finansowym i nagranych na informatycznym nośniku danych, zapewniającym trwałość zapisu informacji przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych (6 lat).

 

Liczba odwiedzin : 2004
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2015-04-07 09:12:31
Czas publikacji: 2017-10-25 14:37:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak