Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PN) 

 
 
Pełnomocnik Burmistrza ds.Ochrony Informacji Niejawnych (PN)
Pełnomocnik Burmistrza: Danuta Bentkowska
Adres: Urząd Miejski ul. Piastowska 8
Telefony:
32-769-03-42
Fax: 32-769-03-41
   
Zakres działania:
 1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 2. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
 4. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowanie  i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji.
 6. Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 8. Prowadzenie aktualnego wykazu pracowników, którzy posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
 9. Przekazywanie informacji do ewidencji ABW.
 10. Nadzór nad "Pionem Ochrony", do którego zadań należy
  a) prowadzenie Kancelarii Dokumentów Niejawnych przez jej Kierownika,
  b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne przez Administratora Systemu i  Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
  c) zastosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 

Liczba odwiedzin : 1244
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2012-02-20 14:37:23
Czas publikacji: 2016-11-25 10:51:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak