Biuro Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (ST) 

 
 

Kierownik:

Jarosław Wasążnik

Adres:

Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2, I piętro – pok. 57, 58, 59

Telefony:

 32 39-33-735

32 39-33-865

32 39-33-833

Fax:

32- 39-33-609

e-mail:

fundusze@um.tgory.pl

 

Zakres działania:

Do zadań Biura należą sprawy z zakresu pozyskiwania środków
z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z funduszy pomocowych, a w szczególności:

1.     Koordynacja prac związanych ze Strategią Miasta.

2.     Analiza możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne.

3.     Przygotowanie i koordynacja wniosków wraz z niezbędną dokumentacją dla pozyskania środków finansowych
z funduszy krajowych i zagranicznych.

4.     Zarządzanie projektami – rozliczenia finansowe, sprawozdawczość, promocja projektu, w przypadkach,
gdy zadanie te nie jest wykonywane przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.

5.     Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów,
finansującymi i koordynującymi politykę strukturalną.

6.     Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania przedsięwzięć wspólnych.

7.     Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów.

8.     Współpraca w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w finansowaniu projektów.

9.     Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych Unii Europejskiej.

10.   Rejestracja wniosków składanych o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych (krajowych i zagranicznych)
przez Wydziały, Biura i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 4083
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aneta Wacławczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Wacławczyk
Czas wytworzenia: 2014-02-05 13:28:33
Czas publikacji: 2017-12-12 14:58:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak