Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) 

 
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK)
Naczelnik: Wojciech Żmudziński
Adres: Urząd Miejski Piastowska 8, III piętro p. 307, 308, 309, 310
Telefony: 32/769-03-48, 41, 42, 43, 44, 68
 e-mail: kryzys@um.tgory.pl
   
Zakres działania:
 1. Planowanie, koordynowanie, kierowanie i nadzorowanie zadań obrony cywilnej realizowanych przez podmioty gospodarcze, instytucje prowadzące działalność na terenie miasta.
 2. Planowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań obronnych realizowanych przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki organizacyjne, a także podmioty gospodarcze i instytucje współdziałające z Urzędem Miejskim, w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 3. Opracowywanie, aktualizowanie i nadzorowanie zadań ujętych w dokumentach  i planach: obrony cywilnej miasta i przedsiębiorstw, zarządzania kryzysowego, obronnych, zabezpieczających mobilizację Sił zbrojnych RP.
 4. Prowadzenie obsługi i koordynacja funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 5. Tworzenie i przygotowywanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
 6. Opracowywanie i doskonalenie koncepcji dotyczącej ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
 7. Nadzorowanie i uzgadnianie z przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji dostaw wody na terenie mista w warunkach szczególnych.
 8. Organizowanie i koordynowanie procesu szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony.
 9. Organizowanie i nadzorowanie procesu szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz obronnego w Urzędzie Miejskim oraz przedsiębiorstwach i instytucjach miasta.
 10. Przygotowanie i doskonalenie struktur organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania do realizacji zadań.
 11. Doskonalenie procedur współdziałania przedsiębiorstw z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania.
 12. Nadzór nad obiektami będącymi budowlami ochronnymi dla mieszkańców miasta.
 13. Zabezpieczenie logistyczne formacji obrony cywilnej tworzonych w mieście.
 14. Prowadzenie i aktualizowanie “Bazy Sił i Środków Szefa Obrony Cywilnej Miasta”.
 15. Przygotowywanie wniosków dotyczących nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
 16. Aktualizowanie baz danych zabezpieczających zarządzanie kryzysowe.
 17. Doskonalenie procedur osiągania gotowości obronnej Urzędu Miejskiego oraz reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
 18. Przygotowywanie oraz prowadzenie ćwiczeń (treningów) obronnych.
 19. Tworzenie i prowadzenie gminnego magazynu OC i przeciwpowodziowego.
 20. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 21. Organizowanie i doskonalenie współdziałania z terenowymi organami administracji wojskowej oraz powiatowymi i wojewódzkimi strukturami zarządzania kryzysowego.
 22. Prowadzenie spraw związanych z logistycznym zabezpieczeniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.
 23. Planowanie gospodarki finansowej Wydziału, w tym na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne.
 24. Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o organizowaniu zgromadzeń publicznych na terenie miasta oraz ich kontrola.
 25. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zezwoleń na organizację imprez masowych na terenie miasta oraz ich kontrola.
 26. Przyjmowanie zawiadomień o organizowanych imprezach artystyczno-rozrywkowych.
 27. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu montioringu w mieście Tarnowskie Góry.
 

Liczba odwiedzin : 2743
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2014-06-16 10:04:43
Czas publikacji: 2017-10-25 14:47:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak