Biuro Rady Miejskiej 

 
 

Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje:
1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.
2. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej.
3. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej.
4. Ewidencja Radnych Rady Miejskiej.
5. Ewidencja członków Zarządów Dzielnic.
6. Ewidencja członków Rad Dzielnic.

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
Wyżej wymienione rejestry i ewidencje są jawne i udostępniane w Biurze Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : 227
Czas wytworzenia: 2008-05-14 13:37:40
Czas publikacji: 2008-05-14 13:37:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak