Biuro Audytu i Kontroli 

 
 

Biuro Kontroli i Audytu prowadzi dwa podstawowe rejestry dotyczące dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, z zachowaniem symboli i haseł kwalifikacyjnych, zawartych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych /Dz.U. z 1999r. Nr 112,
poz. 1319 z późn. zm./:
1. „REJESTR KONTROLI WEWNĘTRZNYCH”,
2. „REJESTR KONTROLI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH”.

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
Dane publiczne zawarte w ww. rejestrach mogą zostać udostępnione „na wniosek”, zgodnie
z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
w siedzibie referatu.

 

Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Maria Berger
Osoba odpowiedzialna za informację : 232
Czas wytworzenia: 2012-03-09 12:38:08
Czas publikacji: 2012-03-09 12:38:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak