Wydział Zarządzania Kryzysowego  

 
 

Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje:

Prowadzone ewidencje:
- zagrożeń występujących na terenie miasta,
- zakładów pracy stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz ludności,
- szkoleń oraz ćwiczeń,
- uczestników szkoleń /ćwiczeń/,
- formacji obrony cywilnej miasta,
- syren i urządzeń systemu alarmowego,
- obsługi i eksploatacji systemu wykrywania i alarmowania,
- kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych  do formacji obrony cywilnej,
- osób wyznaczonych do pełnienia służby  w formacji obony cywilnej - 
  drużyny wykrywania i alarmowania,
- urządzeń specjalnych,
- budowli ochronnych,
- sprzętu obrony cywilnej znajdującego się na wyposażeniu formacji obrony cywilnej miasta,
- elementów organizacyjnych zapewniających i zabezpieczających ewakuację /przyjęcie/ ludności.

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
Informacje zawarte w ewidencjach mogą być udostępniane w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, osobom upoważnionym do użytku służbowego.  

Liczba odwiedzin : 631
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : 227
Czas wytworzenia: 2008-05-14 13:57:46
Czas publikacji: 2008-05-14 13:57:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak