Pełnomocnik Burmistrza ds.Ochrony Informacji Niejawnych  

 
 

Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje:
Ewidencje:
- stanowisk oraz prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
- akt postepowania sprawdzającego,
- pracowników dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do 
  informacji niejawnych,
- osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
- osób, które odbyły przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
Dane zawarte w wymienionych ewidencjach udostępniane są jedynie na pismny wniosek zainteresowanej osoby na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

 

Liczba odwiedzin : 575
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : 227
Czas wytworzenia: 2008-05-14 14:00:10
Czas publikacji: 2008-05-14 14:00:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak