Wydział Architektury 

 
 

 Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje:


1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy,

2.Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwstycji celu publicznego.

3. Rejestr planów miejscowych.

4. Rejestr wniosków o sporzadzenie lub zmianę planów miejscowych .

5. Rejestr pozwoleń na budowę wydanych do lipca 2003r.

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
Dane zawarte w rejestrach udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanej osoby lub innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane dostępne są do wglądu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 50,52,62.

 

Liczba odwiedzin : 1612
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Beata Czarnecka
Osoba odpowiedzialna za informację : 229
Czas wytworzenia: 2012-02-23 14:17:45
Czas publikacji: 2012-02-23 14:17:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak