Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

 
 
Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje:
-ewidencja wieczystych użytkowników
-ewidencja sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w tym :
- lokali mieszkalnych
- lokali użytkowych
-ewidencja dzierżawców nieruchomości komunalnych
-ewidencja nieruchomości komunalnych (zasób mienia)
-ewidencja gruntów oddanych w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie,
-rejestry wydawanych decyzji (podziałowych, rozgraniczeniowych, przekształcenia prawa 
 użytkowania wieczystego w prawo własności)
-rejestr podatku VAT (dotyczy dzierżawy i sprzedaży nieruchomości zabudowanych w trybie 
 przetargowym)
-rejestr nadanych numerów porządkowych dla nieruchomości
-rejestr gruntów gminnych przeznaczonych do dzierżawy
-rejestr umów i zleceń

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
udostępnianie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112 poz. 1198/  

Liczba odwiedzin : 1127
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : 227
Czas wytworzenia: 2008-05-14 14:15:23
Czas publikacji: 2008-05-14 14:15:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak