Wydział Edukacji,Sportu i Zdrowia 

 
 

Prowadzone rejestry i ewidencje: 

1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

2. Rejestr zaświadczeń wydawanych przez komisję egzaminacyjną o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Rejestr aktów mianowania

4. Ewidencja szkół/placówek niepublicznych.

5. Ewidencja niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

6. Wykazy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Tarnowskie Góry.

7. Wykaz placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina.

Rejestry, wykazy i ewidencje udostępniane są w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia ul. Sienkiewicza 2 pok. nr 70 lub do pobrania w BIPie w dziale Menu Przedmiotowe > Rejestry Publiczne.

 

Liczba odwiedzin : 2964
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kaminska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kaminska
Czas wytworzenia: 2015-03-12 12:58:03
Czas publikacji: 2018-07-23 11:04:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak