Wydział Organizacyjny  

 
 

Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje:

1. Rejestr skarg i wniosków.

2. Rejestr interwencji.

3. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza pracownikom Urzędu
    oraz  dyrektorom  i pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

4. Rejestr zarządzeń Burmistrza.

5. Rejestr postanowień Burmistrza.

6. Rejestr poleceń Burmistrza.

7.Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznych.

8. Rejestr petycji.

9. Centralny rejestr umów.

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych: Rejestry udostępnianie są w Wydziale Organizacyjnym przy ul. Rynek 4, I piętro pok. 15 nr tel. 39-33-827.

 

Liczba odwiedzin : 851
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2013-04-22 10:23:15
Czas publikacji: 2017-10-31 13:10:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak