Biuro Gospodarki Rynkowej (GR) 

 
 
Biuro Gospodarki Rynkowej (GR)
Kierownik: Maria Gasz
Adres: Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2 pok. 48, 49

Telefony:

32/39-33-600 w.674,676
32/39-33-676

Fax: 32/39-33-609
 e-mail: gospodarkarynkowa@um.tgory.pl
   
Zakres działania:

1.Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2.Przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji poprzez przekształcanie dokumentów papierowych na formę dokumentu elektronicznego.

3.Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 a)wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

 b)współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży i naliczanie opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

 d)współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie kontroli wysokości i terminowości dokonywania opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

e)przeprowadzanie kontroli punktów prowadzących sprzedaż,

f)przeprowadzanie wizji przed wydaniem zezwoleń,

g)prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wygaszenia i cofnięcia zezwolenia.

4.Prowadzenie spraw dotyczących zarobkowego przewozu osób, w tym:

a)wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, 

b)wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,

c)zmiany licencji i zezwoleń,

d)przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców posiadających licencje i zezwolenia,

e)udział w komisjach topograficznych,

f)prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wygaszenia i cofnięcia licencji i zezwoleń.

5.Prowadzenie spraw dotyczących obiektów prowadzących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych.

6.Prowadzenie spraw związanych z handlem na terenie Gminy w tym:    

a)przygotowanie stosownych regulacji związanych z określeniem miejsc wyznaczonych do handlowania, stawek opłaty targowej, z zarządzeniem poboru opłat w drodze inkasa i określenia inkasenta, 

b)dokonywanie kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej,     

c)nadzór i organizacja handlu w czasie "Gwarków Tarnogórskich" i świąt.

 

Liczba odwiedzin : 1847
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2014-01-09 14:54:02
Czas publikacji: 2018-01-03 09:24:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak