Biuro Nadzoru Właścicielskiego  

 
 

Kierownik: Bartosz Skawiński

Adres:ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 38

42-600 Tarnowskie Góry

 

Telefon:032-39-33-767

Zakres działania:

 

 1. Nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania nieruchomościami komunalnymi Gminy.

 2. Doradztwo w zakresie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego oraz przygotowywanie w tym zakresie analiz, opinii, raportów.

 3. Regulacje terenowo-prawne pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa.

 4. Opiniowanie aktów normatywnych dotyczących gospodarowania nieruchomościami.

 5. Przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie powierzonych spraw.

 6. Prowadzenie spraw związanych ze spadkami odziedziczonymi przez Gminę.

 7. Nadzór właścicielski nad spółkami, w których Gmina posiada akcje /udziały/.

 8. Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których miasto posiada udziały.

 9. Prywatyzacja spółek z udziałem miasta.

 10. Przygotowywanie wraz z reprezentantami Gminy w radach nadzorczych spółek, w których Gmina posiada akcje /udziały/, kwartalnych informacji dotyczących sytuacji w danej spółce.

 11. Występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii odnośnie projektu decyzji lub umowy w sprawach dotyczących spółek z udziałem miasta o udzieleniu pomocy publicznej.

 12. Nadzór nad aktualizacją danych wprowadzanych przez komórki organizacyjne.

 13. Proponowanie rozwoju systemu o nowe możliwości szczególnie w związku z realizacją zadań nałożonych na Urząd Miejski w Tarnowskich Górach lub zmian przepisów prawa.

 14. Przedkładanie przełożonym propozycji realizacji zadań służbowych z wykorzystaniem Systemu Informacji
  o Terenie.

 15. Ewaluacja systemu i nadzór nad zapewnieniem funkcjonalności Systemu Informacji o Terenie.  

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2724
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2012-03-09 12:28:45
Czas publikacji: 2018-05-18 10:14:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak