KOMISJA REWIZYJNA 

 
 

Opis Komisji
Nazwa komisji

Komisja Rewizyjna

 Symbol

 KR

 Przewodniczący 

Zastępca

Krzysztof SZNAJDER    

Jerzy WĘGIELSKI

Członkowie Komisji

 


 

 

Piotr GŁADKI                                                                        Marek JAWORSKI                                                                    Stefan NOWAK                                                                           Ewald OPUCHLIK                                                                   Piotr WYCISK

 

 

Zakres działania Kontrola działalności Burmistrza Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu miasta, występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Miejską.

 

Liczba odwiedzin : 446
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Monika Solinger
Osoba odpowiedzialna za informację : 249
Czas wytworzenia: 2010-05-31 12:50:35
Czas publikacji: 2010-05-31 12:50:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak