Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

 
 

Opis Komisji
Nazwa komisji Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Symbol KEKS
Przewodniczący Marek JAWORSKI
Zastępca Feliks KOWALSKI
Sekretarz --------------------
Członkowie Komisji

 

Łukasz GARUS
Stefan NOWAK
Marek PORADA                                                                       Stanisław KOWOLIK

 

Zakres działania Rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, bibliotek, świetlic i innych placówek upowszechniania kultury.
Wnioskowanie w sprawach wykorzystania terenów i urządzeń dla celów rozwijania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

Liczba odwiedzin : 404
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Monika Solinger
Osoba odpowiedzialna za informację : 249
Czas wytworzenia: 2010-05-31 12:44:01
Czas publikacji: 2010-05-31 12:44:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak