Komisja REWIZYJNA 

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji

Komisja Rewizyjna

 Symbol

 KR

 Przewodniczący 

Zastępca

Ewald OPUCHLIK    

Krzysztof SZNAJDER

Członkowie Komisji

 


 

 

Piotr GŁADKI   

Janusz ŚNIETKA

Stefan NOWAK

Piotr SZCZĘSNY 

Jarosław ŚLEPACZUK                                                                             

 

Zakres działania

Kontrola działalności Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Opiniowanie wykonania budżetu miasta.
Występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Miejską.
Opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 439
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Ogłodek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Ogłodek
Czas wytworzenia: 2014-08-28 10:42:04
Czas publikacji: 2014-08-28 10:42:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak