Komisja d/s Edukacji, Kultury i Sportu 

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji Komisja d/s Edukacji, Kultury i Sportu
Symbol Kds.EKiS
Przewodniczący Stefan NOWAK
Zastępca Andrzej LORENCKI
Sekretarz --------------------
Członkowie Komisji

Łukasz GARUS
Feliks KOWALSKI                                                                        Monika OLEŚ                                                                      Tomasz OLSZEWSKI                                                                      Janusz 
ŚNIETKA

Zakres działania - rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, bibliotek, świetlic i innych placówek upowszechniania kultury;
- wnioskowanie w sprawach wykorzystania terenów i urządzeń dla celów rozwijania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
- opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 

Liczba odwiedzin : 450
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Korbel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Korbel
Czas wytworzenia: 2012-03-30 08:15:24
Czas publikacji: 2012-03-30 08:15:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak