Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa 

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Symbol KPiB
Przewodniczący Stefan ZIENTKOWSKI
Zastępca Kazimierz SZCZERBA
Sekretarz ------------------
Członkowie Komisji

Łukasz GARUS
Piotr GŁADKI
Andrzej LORENCKI
Krzysztof ŁOZIŃSKI                                                               Tomasz OLSZEWSKI

Zakres działania - rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej i obsługi obywateli;
-współdziałanie z organizacjami w zakresie zadań Rady Miejskiej;
przygotowywanie nowelizacji Statutu Miasta oraz jednostek pomocniczych gminy;
-opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 

Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Korbel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Korbel
Czas wytworzenia: 2012-03-30 08:05:34
Czas publikacji: 2012-03-30 08:05:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak