Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/38/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

2011-01-03 15:35:08
Uchwała Nr IV/37/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2011-01-03 15:33:45
Uchwała Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/670/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2010 roku zmienionej Uchwałą LXII/714/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2010 roku oraz Uchwałą Nr LXVII/753/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 roku dot. określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2010-12-16 14:31:18
Uchwała Nr II/18/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/696/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Tarnowskie Góry

2010-12-16 14:28:19
Uchwała Nr LXVII/754/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/669/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2010-11-29 13:51:59
Uchwała Nr LXVII/753/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/670/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2010 roku zmienionej Uchwałą LXII/714/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2010 roku dot. określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2010-11-29 13:51:12
Uchwała Nr LXVII/752/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/713/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2010-11-29 13:50:30
Uchwała Nr LXVII/751/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/671/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2010-11-29 13:49:43
Uchwała Nr LXVII/750/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/654/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych (Gimnazjum Nr 4)”

2010-11-29 13:48:54
Uchwała Nr LXVII/749/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XXIV/263/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XXXI/337/2008 z dnia 29 października 2008 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/546/2009 z dnia 28 października 2009 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

2010-11-29 13:48:04