Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/II/148/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 33.266.408 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Tarnowskie Góry

2010-12-21 14:02:13
Uchwała Nr 4100/II/146/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tarnowskich Gór projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2010-12-21 14:00:04
Uchwała Nr 4100/II/162/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Miasta Tarnowskie Góry , ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia pzrestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w nastepnych latach

2010-11-29 15:11:12
Uchwała Nr 4100/II/161/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 23.937.558 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Miasta Tarnowskie Góry

2010-11-29 15:08:17