Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/III/212/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, Uchwała Nr 4100/III/213/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 22.356.998 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Tarnowskie Góry oraz Uchwała Nr 4100/III/214/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

2011-12-20 11:09:01
Uchwała Nr 4100/III/165/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: o możliwości spłaty przez Miasto Tarnowskie Góry kredytu z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.179.838 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunlanych w Tarnowskich Górach - I Faza oraz Uchwała Nr 4100/III/166/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: o możliwości spłaty przez Miasto Tarnowskie Góry kredytu w kwocie 16.000.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza"

2011-12-20 11:02:00
Uchwała Nr 4100/III/131/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Tarnowskie Góry kredytu w kwocie 7.600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry

2011-12-20 10:53:31
Uchwała Nr 4100/II/38/2011 z dnia 17 marca 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: o możliwości spłaty przez Miasto Tarnowskie Góry kredytu w kwocie 17.725.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz Uchwała Nr 4100/II/39/2011 z dnia 17 marca 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: możliwości spłaty przez Miasto Tarnowskie Góry pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 6.600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach" kredytu w kwocie 17.725.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry

2011-12-20 10:51:30
Uchwała Nr 4100/II/20/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 33.707.363 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Miasta Tarnowskie Góry oraz Uchwała Nr 4100/II/21/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tarnowskie Góry, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2011-03-04 10:36:18