Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „TOTU”, Tarnogórskiego Centrum Kultury, Pałacu w Rybnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum za I półrocze 2011 roku

2011-08-31 11:32:10
I N F O R M A C J A o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Tarnowskie Góry za I półrocze 2011 roku

2011-08-31 11:29:28
I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za I półrocze 2011 roku

2011-08-31 11:28:43
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOW IĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

2011-07-22 10:35:22
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku

2011-07-22 10:30:28