Komisja BUDŻETOWA od dnia 28 września 2011r.  

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji Komisja BUDŻETOWA
Symbol KB
Przewodniczący Feliks KOWALSKI
Zastępca Krzysztof ŁOZIŃSKI

Sekretarz

----------------
Członkowie Komisji

Stefan NOWAK 

Andrzej KOMENDERSKI

Marek JAWORSKI

Franciszek NOWAK

Marek PYLA

Krzysztof SZNAJDER

Janusz ŚNIETKA

                                                                                                     

Zakres działania - wnioskowanie procedury uchwalania budżetu;
- opiniowanie projektu budżetu;
- bieżąca analiza gospodarki finansowej gminy;
- opiniowanie propozycji zmian w budżecie;
- opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 

Liczba odwiedzin : 422
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Jabłońska-Kacy
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Jabłońska-Kacy
Czas wytworzenia: 2013-08-30 12:28:15
Czas publikacji: 2013-08-30 12:28:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak