Komisja ds. ROZWOJU, PROMOCJI MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA od dnia 28 września 2011r.  

 
 

Nazwa komisji

Komisja ds. ROZWOJU, PROMOCJI MIASTA i OCHRONY ŚRODOWISKA

Symbol

Kds.RPMiOŚ

Przewodniczący

Tomasz OLSZEWSKI

Zastępca

Andrzej KOMENDERSKI

Sekretarz

---------------

Członkowie KomisjiMarek JAWORSKI

Kazimierz SZCZERBA

Krzysztof SZNAJDER

Janusz WOJEWODZIC

Stefan ZIENTKOWSKI


Zakres działania

 • programowanie, aktualizacja i monitorowanie strategii rozwoju miasta i miejskich programów gospodarczych, społecznych, kulturalnych;

 • opracowywanie i analiza realizacji polityki promocyjnej miasta, kształtowanie wizerunku i marki;

 • opiniowanie projektu budżetu;

 • rozpatrywanie i opiniowanie w sprawach dotyczących gospodarki miejskiej, infrastruktury komunalnej i planów zagospodarowania przestrzennego;

 • analizowanie problematyki prywatyzacji i komunalizacji oraz spraw majątkowych miasta;

 • opiniowanie spraw dotyczących środowiska naturalnego, gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami;

 • współpraca w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dbałość o ich prawidłowe wydatkowanie,

 • rozpatrywanie i opiniowanie w sprawach dotyczących gospodarki miejskiej, kierunków rozwoju miasta, infrastruktury komunalnej i planów zagospodarowania przestrzennego;

 • obsługa i wspieranie działalności gospodarczej, współpraca z przedsiębiorcami i ich zrzeszeniami;

 • opiniowanie, kontrola oraz analiza inwestycji miejskich,

 • opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 421
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Korbel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Korbel
Czas wytworzenia: 2012-02-24 15:07:16
Czas publikacji: 2012-02-24 15:07:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak